ტენდერი თიანეთის მუნიციპალიტეტის ზარიძეების თემში შემავალი სოფლების წყალსადენის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე

გამოქვეყნებულია: 12 სექტემბერი 2013    /    ძალაშია: 12 სექტემბერი 2013

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ტენდერს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ზარიძეების თემში შემავალი სოფლების წყალსადენის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით.

 

საქართველოს მთავრობამ, 2013 წლის 27 აგვისტოს #1128 განკარგულების საფუძველზე, დაავალა სმგფ-ს, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით, „რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის“ პროგრამით (კოდი 2503) განსაზღვრული ასიგნებებიდან გამოყოფილი სახსრებით მოახდინოს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ზარიძეების თემში შემავალი სოფლების წყალსადენის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა და განხორციელება.

 

დეტალებისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=92751&lang=ge