სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდისთვის პროექტორის შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 10 სექტემბერი 2013    /    ძალაშია: 10 სექტემბერი 2013