ქ. ზუგდიდში ხუბულავას ქუჩის რეაბილიტაცია (მოწვევა საკონკურსო ვაჭრობაზე)

გამოქვეყნებულია: 4 სექტემბერი 2013    /    ძალაშია: 4 სექტემბერი 2013

საქართველომ მიიღო სესხი რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკისაგან (IBRD)  რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის დამატებით (RMIDPII) დასაფინანსებლად და განზრახული აქვს ამ სესხის სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: ქ. ზუგდიდში ხუბულავას ქუჩის რეაბილიტაცია.

მოწვევა საკონკურსო ვაჭრობაზე