შეტყობინება ტენდერის შედეგების შესახებ - სანაპირო ზოლის გამწმენდი აღჭურვილობის მიწოდება ოზურგეთის, ფოთის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებისათვის

გამოქვეყნებულია: 6 აპრილი 2015    /    ძალაშია: 30 აპრილი 2015

 შეტყობინება ტენდერის შედეგების შესახებ - სანაპირო ზოლის გამწმენდი აღჭურვილობის მიწოდება ოზურგეთის, ფოთის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებისათვის,  ტენდერის #SRMIDP/G/ICB/01-2014.

 

         დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მგფ-ს ვებ-გვერდის ინგლისურ ვერსიაში:

 

                         Award Notice_ICB-G-01_Coastline Clean-up Equipment_ENG