დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 28 დეკემბერი 2018    /    დასრულებული: 8 იანვარი 2019

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - კომუნიკაციის ადგილობრივი კონსულტანტი

პროექტს აფინანსებს საქართველოს მთავრობა და აზიის განვითარების ბანკი, განმახორციელებელი ორგანო - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს მოწვევას ინტერესის გამოხატვაზე კომუნიკაციის ადგილობრივი კონსულტანტის შესარჩევად.
გამოქვეყნებულია: 19 დეკემბერი 2018    /    დასრულებული: 14 იანვარი 2019

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - ქ. მცხეთაში ინტეგრირებული ურბანული განახლების კონცეფციის, დეტალური დიზაინის მომზადება და სამუშაოების წარმოებისთვის, გამწვანებული სივრცეების გასაფართოებლად და საზოგადოებრივ სივრცეებთან დასაკავშირებლად მშენებლობის ზედამხედველობა

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი #IBRD/RDPIII/CS/QCBS/05-2018

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს შემდეგი საკონსულტაციო მომსახურებისათვის: ქ. მცხეთაში ინტეგრირებული ურბანული განახლების კონცეფციის, დეტალური დიზაინის მომზადება და სამუშაოების წარმოებისთვის, გამწვანებული სივრცეების გასაფართოებლად და საზოგადოებრივ სივრცეებთან დასაკავშირებლად მშენებლობის ზედამხედველობა.
გამოქვეყნებულია: 19 დეკემბერი 2018    /    დასრულებული: 28 დეკემბერი 2018

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა - ინდივიდუალური კონსულტანტის - ინჟინრის შერჩევა

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აპირებს აღნიშნული პროექტისათვის ინდივიდუალური კონსულტანტის, ინჟინრის შერჩევას.
გამოქვეყნებულია: 14 დეკემბერი 2018    /    დასრულებული: 28 დეკემბერი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ქ. გორში, ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით (66.45.02.055) კომპანიონ ცხოველთა რეგიონალური თავშესაფრის მშენებლობის მიზნით დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს SPA180009635 ელექტრონულ ტენდერს ქ. გორში, ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით (66.45.02.055) კომპანიონ ცხოველთა რეგიონალური თავშესაფრის მშენებლობის მიზნით დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 40 882 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 28 დეკემბერს 14:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 11 დეკემბერი 2018    /    დასრულებული: 25 დეკემბერი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ქ. გურჯაანში, ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით (51.01.51.504) კომპანიონ ცხოველთა რეგიონალური თავშესაფრის მშენებლობის მიზნით დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს SPA180009435 ელექტრონულ ტენდერს ქ. გურჯაანში, ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით (51.01.51.504) კომპანიონ ცხოველთა რეგიონალური თავშესაფრის მშენებლობის მიზნით დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 40 882 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 25 დეკემბერს 14:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 11 დეკემბერი 2018    /    დასრულებული: 26 დეკემბერი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სხვილისში, ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით (62.08.53.004) კომპანიონ ცხოველთა რეგიონალური თავშესაფრის მშენებლობის მიზნით დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს SPA180009436 ელექტრონულ ტენდერს ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სხვილისში, ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით (62.08.53.004) კომპანიონ ცხოველთა რეგიონალური თავშესაფრის მშენებლობის მიზნით დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 50 070 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 26 დეკემბერს 13:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 6 დეკემბერი 2018    /    დასრულებული: 14 დეკემბერი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ფონდის ოფისის დაცვით მომსახურება

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT180019159 ოფისის დაცვით მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 75000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 14 დეკემბერს 14:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 30 ნოემბერი 2018    /    დასრულებული: 8 იანვარი 2019

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ქ. რუსთავში მშვიდობის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოების (პკ 0+00 პკ 4+90 და პკ 20+50 პკ 21+54) შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს (SPA180008989) ელექტრონულ ტენდერს ქ. რუსთავში მშვიდობის ქუჩის (პკ 0+00 პკ 4+90 და პკ 20+50 პკ 21+54) რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 577 469 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 8 იანვარს 15:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 26 ნოემბერი 2018    /    დასრულებული: 8 იანვარი 2019

განცხადება კონკურსის ჩატარების შესახებ - ქ. ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღში არსებული ორანჟერეის და ჯვარედინა სასახლის ნაგებობების სარეაბილიტაციო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს კონკურსს (
CNT180000075) ქ. ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღში არსებული ორანჟერეის და ჯვარედინა სასახლის ნაგებობების სარეაბილიტაციო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით“. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 72 033 ლარს დამატებითი ღირებულების გადასახადის (დღგ-ს) გარეშე . წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 8 იანვარს 14:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 21 ნოემბერი 2018    /    დასრულებული: 21 დეკემბერი 2018

განცხადება კონკურსის გამოცხადების შესახებ - ქალაქ მცხეთის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების მართვის დოკუმენტაციის შემუშავების საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს კონკურსს (CNT180000074) ქალაქ მცხეთის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების მართვის დოკუმენტაციის შემუშავების საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1800000 (მილიონ რვაასი ათასი) ლარს. საკონკურსო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 21 დეკემბერს 16:00 საათზე.