დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 30 ოქტომბერი 2018    /    დასრულებული: 14 ნოემბერი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - მცხეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ ნაფეტვრებიდან სოფელ ქვემო წყლულეთამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის კორექტირებული დეტალური საპროექტო-სახრაჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და სოფელ ლისი - სოფელ მუხაწყაროს დამაკავშირებელი ცენტრალური გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს SPA180008272 ელექტრონულ ტენდერს „მცხეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ ნაფეტვრებიდან სოფელ ქვემო წყლულეთამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის კორექტირებული დეტალური საპროექტო-სახრაჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და სოფელ ლისი - სოფელ მუხაწყაროს დამაკავშირებელი ცენტრალური გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების“ შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 147 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 14 ნოემბერს 12:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 24 ოქტომბერი 2018    /    დასრულებული: 6 ნოემბერი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ქ. ზუგდიდში (ნაკვეთი საკადასტრო კოდით 43.31.71.098) საცურაო აუზის მშენებლობის მიზნით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად სამშენებლო სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობის მომსახურება

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA180008165 ქ. ზუგდიდში (ნაკვეთი საკადასტრო კოდით 43.31.71.098) საცურაო აუზის მშენებლობის მიზნით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად სამშენებლო სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 295000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 6 ნოემბრის 16:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 12 ოქტომბერი 2018    /    დასრულებული: 25 ოქტომბერი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ქ. ყვარელში აღმაშენებლის ქუჩაზე უეფას მეორე კატეგორიის დონის სტადიონის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად სამშენებლო სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობის მომსახურება

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს SPA180007991 ელექტრონულ ტენდერს ქ. ყვარელში აღმაშენებლის ქუჩაზე უეფას მეორე კატეგორიის დონის სტადიონის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად სამშენებლო სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 178 335 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 25 ოქტომბერს 15:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 12 ოქტომბერი 2018    /    დასრულებული: 5 ნოემბერი 2018

განცხადება (DAP) ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანის ცენტრალური ბილიკის მოწყობისათვის (ფაზა 2) საჭირო სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს (DAP180000062) ელექტრონულ ტენდერს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანის ცენტრალური ბილიკის მოწყობისათვის (ფაზა 2) საჭირო სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 758 321 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 5 ნოემბერს 12:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 11 ოქტომბერი 2018    /    დასრულებული: 12 ნოემბერი 2018

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის გზის მიმდებარედ, მდ. თერგზე საქვეითო კიდული ხიდის მშენებლობა;

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/64-1-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის გზის მიმდებარედ, მდ. თერგზე საქვეითო კიდული ხიდის მშენებლობა.
გამოქვეყნებულია: 10 ოქტომბერი 2018    /    დასრულებული: 16 ნოემბერი 2018

ქ. კასპში რეგიონული ინოვაციების ცენტრის მშენებლობა

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/68-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. კასპში რეგიონული ინოვაციების ცენტრის მშენებლობა.
გამოქვეყნებულია: 9 ოქტომბერი 2018    /    დასრულებული: 9 ნოემბერი 2018

ქ. წყალტუბოს ცენტრალურ პარკში არსებული შადრევნის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #IBRD/AF/CW/NCB/01-2018

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის (RDP II) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. წყალტუბოს ცენტრალურ პარკში არსებული შადრევნის რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 4 ოქტომბერი 2018    /    დასრულებული: 5 ნოემბერი 2018

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა - მდგრადი ურბანული მობილობის გეგმის მომზადება

პროექტი ფინანსდება საქართველოს მთავრობისა (სმ) და აზიის განვითარების ბანკის მიერ. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ) წარმოადგენს პროექტის განმახორციელებელ ორგანიზაციას.
გამოქვეყნებულია: 28 სექტემბერი 2018    /    დასრულებული: 10 ოქტომბერი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - სენაკის მუნიციპალიტეტში სოფელ გოლასყურის შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს SPA180007758 ელექტრონულ ტენდერს სენაკის მუნიციპალიტეტში სოფელ გოლასყურის შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 93 800 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 10 ოქტომბერს 15:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 28 სექტემბერი 2018    /    დასრულებული: 10 ოქტომბერი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ხობის მუნიციპალიტეტში ქარიატის ადმინისტრაციულ ერთეულის სოფელ გამოღმა ქარიატის გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს SPA180007759 ელექტრონულ ტენდერს ხობის მუნიციპალიტეტში ქარიატის ადმინისტრაციულ ერთეულის სოფელ გამოღმა ქარიატის გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 71 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 10 ოქტომბერს 12:00 საათზე.