დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 15 მაისი 2017    /    დასრულებული: 23 მაისი 2017

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - ინტერესის გამოხატვის ბოლო ვადის გაგრძელება

IBRD/RDP/CS/CQS/10-2017
გამოქვეყნებულია: 8 მაისი 2017    /    დასრულებული: 15 მაისი 2017

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე

IBRD/RDP/CS/CQS/10-2017
გამოქვეყნებულია: 3 მაისი 2017    /    დასრულებული: 11 მაისი 2017

განცხადება (SPA) გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს დიდგორის მემორიალური კომპლექსის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 144 727 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 11 მაისს 16:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 28 აპრილი 2017    /    დასრულებული: 5 მაისი 2017

განცხადება (DAP) გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯოყოლოში, სოფლის სკოლასთან და ჯოყოლო-დუმასტურის ხიდთან და სოფელ ბირკიანში, სოფლის სკოლასთან მისასვლელი საავტომობილო გზების სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯოყოლოში, სოფლის სკოლასთან და ჯოყოლო-დუმასტურის ხიდთან და სოფელ ბირკიანში, სოფლის სკოლასთან მისასვლელი საავტომობილო გზების სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 262 471 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 5 მაისს 17:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 28 აპრილი 2017    /    დასრულებული: 5 მაისი 2017

განცხადება (DAP) გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განმუხურში დასასვენებელი კომპლექსისთვის საშუალო წნევის გაზსადენის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განმუხურში დასასვენებელი კომპლექსისთვის საშუალო წნევის გაზსადენის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 250 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 5 მაისს 13:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 26 აპრილი 2017    /    დასრულებული: 2 მაისი 2017

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენში სიონის ტაძრის სამონასტრო კომპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენში სიონის ტაძრის სამონასტრო კომპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 40 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 2 მაისს 13:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 25 აპრილი 2017    /    დასრულებული: 11 მაისი 2017

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - საკონსულტაციო მომსახურება

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: IBRD/RDP/RDPIII/SRMIDP/CS/CQS/02-2017
გამოქვეყნებულია: 25 აპრილი 2017    /    დასრულებული: 10 მაისი 2017

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - საკონსულტაციო მომსახურება

IBRD/RDP/RDPIII/SRMIDP/CS/CQS/01-2017
გამოქვეყნებულია: 25 აპრილი 2017    /    დასრულებული: 8 მაისი 2017

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - საკონსულტაციო მომსახურება

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: IBRD/RDP/CS/CQS/10-2017
გამოქვეყნებულია: 20 აპრილი 2017    /    დასრულებული: 27 აპრილი 2017

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს რეგიონალური ინოვაციების ჰაბების და რეგიონალური ინოვაციების ცენტრების ტიპიური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.