დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მიხედვით (გენდერულ ჭრილში)

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2018 წელი (II კვარტალი)

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2018 წელი (I კვარტალი)_

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2017 წელი (IV კვარტალი)

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2017 წელი (III კვარტალი)

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2017 წელი (II კვარტალი)

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2017 წელი (I კვარტალი)

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2016 წელი (IV კვარტალი)

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2016 წელი (III კვარტალი)

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2016 წელი (II კვარტალი)

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2016 წელი (I კვარტალი)

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2015 წელი (IV კვარტალი)

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2015 წელი (III კვარტალი)

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2015 წელი (II კვარტალი)

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2015 წელი (I კვარტალი)

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2014 წელი (IV კვარტალი)

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2014 წელი (III კვარტალი)