დეპარტამენტის და სამსახურის უფროსები

დეპარტამენტის და სამსახურის უფროსები:

 

აღმასრულებელი დირექტორის პირველი მოადგილე/პროგრამის მენეჯერი დავით ტაბიძე

აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე WB/EBRD - ნუცა დათუაშვილი

აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე - ლევან შარვაძე

პროგრამის მენეჯერი EIB - აკაკი დევიძე

ADB კონსულტანტი/ პროგრამის მენეჯერი - ბექა თორია

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი - ილონა ხვიჩია

ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი - სალომე მხეიძე

ხარისხის კონტროლის დეპარტამენტი - გიგა ფერაძე

შეფასებისა და დაგეგმვის დეპარტამენტი - გიორგი კარტოზია

პროექტების შეფასების სამსახური - პაატა იაკობაშვილი

გარემოს დაცვის და განსახლების სამსახური - ელგუჯა კვანჭილაშვილი

მშენებლობის ზედამხედველობის დეპარტამენტი - თარხან ლომთათიძე

შესყიდვების დეპარტამენტი - ირაკლი ფარესიშვილი

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი - ზურაბ კოტორაშვილი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი - გიორგი ზაკალაშვილი

იურიდიული დეპარტამენტი - ნიკოლოზ დოლიძე