საკადრო უზრუნველყოფა

დისტანციური სტაჟირების პროგრამა

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს დისტანციურ სტაჟირებას პროგრამირებაში.
ორგანიზაციის ადგილმდებარეობა: თბილისი
სამუშაო განაკვეთი: ფრილანსერი.
ანაზღაურება: ანაზღაურების გარეშე
სტაჟირების ხანგრძლიობა: თანხმდება ინდივიდუალურად კანდიდატთან. არანაკლებ 2 თვისა.