დაგეგმილი პროექტები

კატეგორია: ნაპირსამაგრები
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
EIB 2017.05.10 2018.06.10 თბილისი