დასრულებული პროექტები

კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 330 781 ₾ 2014.10.20 2014.12.10 იმერეთი
კატეგორია: წყალმომარაგების სისტემა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
EIB 3 864 490 ₾ 2014.10.15 2016.09.05 გურია
კატეგორია: წყალმომარაგების სისტემა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
EIB 2 183 400 ₾ 2014.10.13 2016.05.19 საერთო პროექტები
კატეგორია: კულტურული მემკვიდრეობა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 1 870 060 ₾ 2014.10.06 2016.12.13 კახეთი
კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 138 289 ₾ 2014.10.03 2015.10.20 მცხეთა-მთიანეთი
კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 30 000 ₾ 2014.09.30 2014.11.05 შიდა ქართლი
კატეგორია: კულტურული მემკვიდრეობა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 573 471 ₾ 2014.09.26 2015.11.26 იმერეთი
კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 151 126 ₾ 2014.09.26 2014.12.10 იმერეთი
კატეგორია: წყალმომარაგების სისტემა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
EIB 4 730 870 ₾ 2014.09.15 2016.12.27 სამეგრელო-ზემო სვანეთი
კატეგორია: წყალმომარაგების სისტემა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
EIB 822 589 ₾ 2014.09.15 2016.02.04 რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი