იმერეთის 5 სოფლის, მათ შორის, ერთი გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფელ პერევის, მოსახლეობა 24 საათიანი წყალმომარაგებით ისარგებლებს

15 ოქტომბერი 2020

 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოებს ახორციელებს. პროექტს ევროპის საინვესტიციო ბანკი 11.5 მილიონი ლარით აფინანსებს.

პროექტი ითვალისწინებს იმერეთის 5 სოფლის, მათ შორის, ერთი გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფელ პერევის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობას, რისთვისაც გათვალისწინებულია წყალმომარაგებისთვის საჭირო სათავე ნაგებობის, წყალსადენების, რეზერვუარების, წყლის გაუვნებელყოფის სადგურების, გამანაწილებელი ქსელების მოწყობა. დაგეგმილია სოფლებში მრიცხველების მონტაჟიც.

ამ დროისთვის სოფლებს არ გააჩნიათ წყალმომარაგების სისტემა. ზოგიერთ უბნებში მოწყობილია მცირე, კუსტარული ქსელები და სამარაგო ავზები, რაც არ აკმაყოფილებს დადგენილ ნორმებს. მოსახლეობა, ძირითადად, სარგებლობს ადგილობრივი წყაროებისა და ჭის წყლით.

პროექტის დასრულების შემდეგ  პერევის, ჯრიას, დარყას, ჭალას და სპეთის დაახლოებით 3400 მოსახლე 24 საათიანი წყალმომარაგებით ისარგებლებს.