ანაკლიაში ნაპირდაცვის მასშტაბური სამუშაოები დაიწყო

29 ივლისი 2013