წყალტუბოში საცხოვრებლით 560 დევნილი ოჯახი დაკმაყოფილდება

24 თებერვალი 2020