ექვსი ქალაქისთვის ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 175 ერთეულ ავტობუს შეიძენს

29 ნოემბერი 2019