პირველი საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი ქუთაისში

2 მაისი 2019