2018 წელს 19 სოფელში 18 ჭაბურღილის მოწყობა დასრულდა

26 თებერვალი 2019

 

  

 

 

 .