მუნიციპალური განვითარების ფონდის მუშაობის 6 თვის ანგარიში

15 აგვისტო 2013