წყალტუბოში საკურორტო ზონის რეაბილიტაცია ხორციელდება

4 მარტი 2015