თიანეთის 6 სოფლის 800 ოჯახს 24 საათიანი წყალმომარაგება აქვს

22 ნოემბერი 2014