სოფელ დართლოში სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო

4 სექტემბერი 2014