ლანჩხუთის მოსახლეობას 24 საათიანი წყალმომარაგება ექნება

1 ივლისი 2014