ქალაქებისა და კურორტების განვითარების ახალ სახელმწიფო პროგრამა იწყება

29 ივნისი 2023