გურიაში მიმდინარე „განახლებული რეგიონების“ პროექტებთან დაკავშირებით

9 დეკემბერი 2022