გურიაში მიმდინარე „განახლებული რეგიონების“ პროექტებთან დაკავშირებით

20 აგვისტო 2022