ონის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის მშენებლობა დასრულდა

5 აგვისტო 2022