მუნიციპალური განვითარების ფონდმა პარლამენტში წლიური ანგარიში წარადგინა

24 დეკემბერი 2021