გარდაბანში პროგრამა ,,განახლებული რეგიონებით“ დაფინანსებული პროექტები აქტიურად მიმდინარეობს

21 დეკემბერი 2021