ინფრასტრქუტურის სამინისტრომ 6 ქალაქისთვის 175 ერთეული ავტობუსი შეისყიდა

27 ივნისი 2020