კერძო და საჯარო სექტორს შორის შეხვედრა გაიმართა

2 დეკემბერი 2013