ექვსი ქალაქისთვის ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 175 ერთეულ ავტობუსს შეიძენს

29 ნოემბერი 2019