მგფ-მა თერჯოლაში დევნილებისთვის რეაბილიტირებული კორპუსი გახსნა

25 ნოემბერი 2013