საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ანაკლიაში მიმდინარე მასშტაბური ნაპირდამცავი სამუშაოები დაათვალიერა

2 აპრილი 2014