მუნიციპალური განვითარების ფონდმა იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის ფოთში ორი კორპუსი ააშენა

28 ოქტომბერი 2013