მუნიციპალური განვითარების ფონდი დევნილთა სახლების მშენებლობას იწყებს

1 ნოემბერი 2018