ოზურგეთის ფოლკლორის ცენტრი გაიხსნა

20 სექტემბერი 2018