კაცხის სვეტთან ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება

5 სექტემბერი 2018