მსოფლიო ბანკი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებას აგრძელებს

11 ივლისი 2018