ბათუმში ნაპირდაცვის სამუშაოები მიმდინარეობს

6 მარტი 2018