მგფ-მა თავისი საქმიანობა 14 ქვეყნის 150 კომპანიას გააცნო

17 მაისი 2013