სალთვისი - ტირიფონის საირიგაციო სისტემის რეაბილიტაცია

29 აპრილი 2013