მცხეთა-მთიანეთში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები

12 აპრილი 2013