ქობულეთის სანაპიროზე, ზღვაში, ფეკალური მასები აღარ მოხვდება

15 მარტი 2017