ტირიფონში რეაბილიტირებული მაგისტრალური არხი გაიხსნა

11 მაისი 2013