ხონის წყალსადენი ქსელის რეაბილიტაცია დასრულდა

19 ივლისი 2013