შეხვედრა „საერთაშორისო საკონსულტაციო ცენტრის“ წარმომადგენლებთან

4 იანვარი 2014