საღოლაშენი-დვანისა და გორიჯვრის რეაბილიტირებული გზები გაიხსნა

2 ივლისი 2013