წნორის მოსახლეობას 24 საათიანი წყალმომარაგება ექნება

4 ივნისი 2015