დავით ტაბიძე

 

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე

 

დაბადების თარიღი:   1982 წლის 10 ივლისი

 

განათლება:

2004 - 2006      ქუთაისის აკ. წერეთელის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო (ბიზნესის მართვა, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტი მაგისტრი)

 

1999 -2003      ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო (საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები, ეკონომიკის ფაკულტეტი ბაკალავრი)

 

 

სამუშაო გამოცდილება:

 

2014 -  2015        გარემოსდაცვისა და განსახლების სამსახურის უფროსი,

                            სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;

 

2014 –  2014       აღმასრულებელი დირექტორის მრჩეველი, სსიპ საქართველოს

                            მუნიციპალური განვითარების ფონდი;  

 

2012 – 2014        აღმასრულებელი დირექტორი, შპს , „ბოსე საქართველო'' ;

2011 - 2014        კომერციული დირექტორი, შპს , „ინტეგრირებული ქართული

                            სისტემები'';

2009 – 2011        გაყიდვების მენეჯერი, შპს , „ინტეგრირებული ქართული სისტემები''

 

2008 – 2009        ახალი პროდუქტების განვითარების მენეჯერი, რესტორნების ქსელი ,

                           ''OLIVE'', ჰაიდელბერგი, გერმანია;

2008 – 2009        საერთაშორისო გაყიდვების კოორდინატორი, შპს , „ინტეგრირებული

                            ქართული სისტემები'';

 

2004 – 2006        გაყიდვების მენეჯერი,   ''SPS - Party Service'', ჰაიდელბერგი, გერმანია;

2002 –                 აუდიტის ასისტენტი/სტაჟორი, საქართველოს აუდიტორული

                            კორპორაცია;

1999 -                 ასისტენტი, საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი, „აფხაზეთი''.

    

ტრენინგები, სხვა მიღწევები:      

 

2015 -              GIZ - Cornerstone,  FIDIC Claims Seminar.

2015 -                მართვის აკადემია, პროექტის მართვის სრული კურსი.

 

კომპიუტერული პროგრამები:     

 

Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook, Adobe Acrobat, Google Apps for Business, Internet/Web browsers, დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემა (დეს).

 

 

ენები:            ქართული, ინგლისური, გერმანული, რუსული.