დონორები

მსოფლიო ბანკი (WB)

 

 

 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი

 

 

 

აზიის განვითარების ბანკი (ADB)

 

 

 
გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (KFW)

 

 

 
ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში (EU)

 

 

 
    

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)

   
 

იაპონიის ბანკი საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის

   
  მიჰანის საოჯახო ფონდი 

 

 
 

ევროპის საინვესტიციო ბანკი 

 

          EIB -Projects

 

 
 

შვედეთის საერთაშორისო განვითარების კოოპერაციის სააგენტო 

 

 
  ჰოლანდიის მთავრობა 

 

 
  "ფონდი - ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს“ 

 

 
    

გაერთიანებული ერების განვითარების პროგრამა 

   
 

GIZ- გერმანიის საერთაშორისო დახმარების საზოგადოება 

   

 

 შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო