დოკუმენტები

7 მაისი 2021
მუნიციპალიტეტი: ახალციხე
დონორი: ADB

ახალციხის სპორტკომპლექსის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი სპორტკომპლექსის მშენებლობას ქალაქ ახალციხეში.
8 აპრილი 2021
მუნიციპალიტეტი: ზუგდიდი
დონორი: ADB

ზუგდიდის სპორტკომპლექსის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი სპორტკომპლექსის მშენებლობას ქალაქ ზუგდიდში.
8 აპრილი 2021
მუნიციპალიტეტი: ზუგდიდი
დონორი: ADB

შამგონას საბავშვო ბაღის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას სოფელ შამგონაში.
8 აპრილი 2021
მუნიციპალიტეტი: რუსთავი
დონორი: ADB

რუსთავის სპორტკომპლექსის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი სპორტკომპლექსის მშენებლობას ქალაქ რუსთავში.
7 დეკემბერი 2020
მუნიციპალიტეტი: ფოთი
დონორი: ADB

ფოთის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საცურაო აუზის მშენებლობას ქალაქ ფოთში.
7 დეკემბერი 2020
მუნიციპალიტეტი: მარტვილი
დონორი: ADB

ბანძას საბავშვო ბაღის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საცურაო აუზის მშენებლობას სოფელ ბანძაში.
პროექტისათვის მომზადებულია სოციალური რისკების კვლევის ანგარიში. აღნიშნული დოკუმენტი შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე.
7 დეკემბერი 2020
მუნიციპალიტეტი: მარტვილი
დონორი: ADB

დიდი ჭყონის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას სოფელ დიდ ჭყონში.
პროექტისათვის მომზადებულია სოციალური რისკების კვლევის ანგარიში. აღნიშნული დოკუმენტი შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე.
2 ივლისი 2020

აუდიტორული დასკვნა

2020 წ. დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანიების „Deloitte“-ის; „Grant Thornton”-ის და „KPMG”-ის მიერ ჩატარდა საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის 2019 წლის საქმიანობის შემოწმება (პროექტებისა და ფონდის, როგორც ორგანიზაციის ჭრილში).
აუდიტორული შემოწმების შედეგად, საქმიანობის ყველა მიმართულების მიხედვით, მიღებულია დადებითი შეფასება.
12 ივნისი 2020
მუნიციპალიტეტი: ქუთაისი
დონორი: ADB

ქუთაისის საცურაო აუზის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საცურაო აუზის მშენებლობას ქუთაისში.